5
Repons
4
Komentair
2,3K
Vues
punisher

kotsa vend bonsai dan maurice ? ek ki so prix ?

punisher  (Nivo 1)
22 janv. 2018 16:57, update
01 févr. 2012, publiye
Repons (5)
gices
gices  (Nivo 5)
01 févr. 2012 20:25
1
Komentair
Shoprite Trianon mo ti truver, mo kwar li ti lor rs400 parla. Ti ena enn marsan pre kot van kalamindas, li pre kot espace maison et jardin. Ti ena ban pier bamboo tou.

Si to pa gagner labas, to kapav fer passe koman sa. Nek fer mwa conner si to pa p gagne li labas, lerla mo fer tracemen la pou twa.
Komentair (1)
gices
gices  (Nivo 5)
09 févr. 2012 21:19
Mo ti passe shoprite trianon zordi, monn demander dan espace maison et jardin, zot dir mwa pa p gagne bonsai pou le momen la, kapav dan 1 moi ki zot pou gagner.

Prix la imper cher selma, zot dir environ rs1200 mai ena ban variete ki pli bon marser si, kapav coute twa rs900 parla.
punisher
punisher  (Nivo 1)
01 févr. 2012 21:01
0
Komentair
dernier fois mo ti al shoprite mo pa ti trouver , mais mo penser mo pu re aller "just in case". merci pu to commentaire , si ena lezot ossi ki kone ban different lendroit kot vend bonsai sa ti pu mari aide moi ! ;)
Khush_Mendossa
Khush_Mendossa  (Nivo 3)
05 févr. 2012 08:32
0
Komentair
dans ban hypermarcher kuma jumbo ek shopryte to pou gagner. sinon qb embas batiment ORCHARD kot vend ban murti hindu gods to pou gagner rs400 entier moris!
xtolord
xtolord  (Nivo 1)
06 juil. 2012 12:24
3
Komentair

To kapav gainne ban bonsai dans Vaneron garden [ derriere shoprite ]
Ena aussi Serre de Palma ki fer vinn different mass produced bonsai.
Sinon to kapav aussi aste en plante [ privet, ficus ] pour travail li kouma en bonsai. Ala en example en mauritian made bonsai : http://www.flickr.com/photos/xtolord/sets/72157624543977286/

Komentair (3)
gices
gices  (Nivo 5)
13 juil. 2012 11:49

eh, to bann foto bonsai la top net! to mem fer sa gref la?

xtolord
xtolord  (Nivo 1)
13 juil. 2012 21:43

Thnks,
"To mem fer sa gref la?" : Li pas en gref, li en ti pied ki monn train pou fer vinn en bonsai. Monn fer aussi par boutir. Pou seye fer en marcottage, soit en bottlebrush ou soit en plant "Yesterday,today and tomorrow"

xtolord
xtolord  (Nivo 1)
27 août 2013 10:12

Hi,
Monn fer en blog lor ban bonsai ki mo pe creer dans Moris ek ban related topics, monn aussi ecrir en larticle lor kot sa zot kapav achete bonsai dans moris.
link la ici : http://maubonsai.blogspot.com/2013/02/where-to-buy-bonsai-in-mauritius.html

Mo espere li kapav help

Esh_Na
Esh_Na  (Nivo 1)
22 avr. 2014 12:42
0
Komentair

Grand Baie chez Marks Aquarium.. en face Super U :)