0
Repons
0
Komentair
19
Vues
Charlie27

Kot kapav gagne bon cable RCA pu ampli loto?

kiken conner cot mo capava gagne bon cable RCA pu ampli loto?

speaker cables, power cables good quality.

mone guet beaucoup place mais beaucoup gonaze

merci

Charlie27  (Nivo 1)
10 mars 2017 18:50, update
09 mars 2017, publiye
Vinn premier dimun pou repone sa kestion la!

Ou panse ou kapav aide? Poste ou repons.

Ou bizin loginn avan ou kapav poste: