5
Repons
13
Komentair
6,5K
Vues
gices

Ki ban bon zedmo ki zot conner pou moris?

Laisse nu fer enn lalist tou ban zedmo ki ena pou kontext moris. Ena zedmo ki mo ti tander letan mo ti tipti mai monn blier aster. Alor mo penser nu kapav maryer piker, fer enn lalist tou zedmo ici.
gices  (Nivo 5)
24 mai 2018 21:38, update
08 juin 2011, publiye
Repons (5)
redevilers11
redevilers11  (Nivo 1)
08 juin 2011 22:16
2
Komentair
Disan enba later: Betrav
Fanta enba later: Carrot
ki zafer kuman li nee li mort: peter
Komentair (2)
gices
gices  (Nivo 5)
09 juin 2011 02:59
sa zedmo peter la zamai mone tander sa, lol
Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
09 juin 2011 11:48
mo ti conn li enn lot manier: bef kriy ant de montayn.
Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
09 juin 2011 01:29
4
Komentair
Kuchu kuchu derier laport: balie
Ki ser to mama pa to matant: centir
Mo'nn ne dan lamer, mo return dan lamer mo mor: disel
Enn kantite pasaze nwar dan enn bato zonn: papaye
Bef dormi, lacord marse: ziromon
Piti bat mama: laklos
Tambur divan, paviyon derier: lisien
Komentair (4)
gices
gices  (Nivo 5)
09 juin 2011 03:00
Tambur divan (la cloche?) paviyon derier (lisien la so lacle sa?) ... premie fwa mo p tan sane la..
Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
09 juin 2011 11:45
tambur: li zape li fer tapaz kuma tambur,
paviyon: sa lake balanse ale mem kuma paviyon.
Inn geyn 45an mo'nn tann sa premie fwa.
gices
gices  (Nivo 5)
09 juin 2011 13:04
Mersi pou clarificasyon la; enn mari vieu zedmo sa!!

Dimun nepli invente nuvo zedmo aster?
Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
21 mai 2013 21:02

Pu papaye anfet bizin dir enn bato ver avek pasaze blan, kan li'arive so destinasion li'enn bato zonn avek pasaze nwar.

gices
gices  (Nivo 5)
08 juin 2011 01:22
0
Komentair
Mo coumence lalist la mo mem ar saki mo rapel:

Dilo diboute : canne
Casse serkeiy manz dimun mort : pistasse
Dilo apendan : coco
Guel dan guel 7 pat 4 oreiy : lichien manz dan marmit
morisien
morisien  (Nivo 1)
18 août 2011 18:35
4
Komentair
1. Ki zafer mo trouv li mai zame li existe?

2. ki zafer kan nu zete zame li tombe?

3. ki zafer pu mo servi li mo bisin zete?

4. ki zafer mo coupe, mo met lor latab, mo servi mai mo pa manze?

5. kot mo ale, mo kot moi..kiete sa?

:)
Komentair (4)
gices
gices  (Nivo 5)
18 août 2011 20:08
hmm, mo pa conne sa ban zedmo la! kot ban repons la?
Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
18 août 2011 20:20
3: mo nepli sir, l'ancr [bato] uswa l'hamson?
4: cart [zwe]
morisien
morisien  (Nivo 1)
18 août 2011 21:29
Sirandann!!!!!!1. lorizon

2. zet enn ley

3. lank bato :)

4. kart :)

5. torti
anonymous
anonymous  (Nivo 1)
10 juin 2013 15:06

ene la pousiere beborde en baric delo?lizier/eye

Divesh_Jamal
Divesh_Jamal  (Nivo 1)
21 mai 2013 16:07
3
Komentair

SAB WEH PA TI PU MAL SI DAN MORIS NU REATRRAP LETEMP PERDI LA PLIPAR MORISIEN NEK P ZET LEKOR LOR SEX P AL MORT SUICIDER. EMPLAS TOU SA LA ARIVER ASIZER ZUER ZEDMO KUMSA KPAV BLIER IMPER TOU NEGATIVITER TOM SAN POZITIVITER ALE MORISIEN BOUZER

Komentair (3)
Divesh_Jamal
Divesh_Jamal  (Nivo 1)
21 mai 2013 16:10

C BON MO PA P TRO KONE SA ZEDMO LA PA CIL PU REPONE SA

Divesh_Jamal
Divesh_Jamal  (Nivo 1)
21 mai 2013 16:13

WEH.... KI SER TO TANTINE ME LI PA TO TONTON HAHA REPONE

Sagitarius
Sagitarius  (Nivo 2)
21 mai 2013 20:57

?? Ena enn erer kikpar dan sa zedmo(?) la.