1
Repons
0
Komentair
193
Vues
Huria-Al-Bahar

Eski mo bizin ariv nivo 2 pou ki mo kapav ekrir lartik? Komie pwin mo bizin gagne pou mo ariv nivo 2?

Mo nouvo isi ek mo ti anvi konn inpe plis lor pwin ek nivo tousala...mersi davans pou zot bann repons :D
Huria-Al-Bahar  (Nivo 1)
07 déc. 2011 19:17, update
06 déc. 2011, publiye
Repons (1)
gices
gices  (Nivo 5)
06 déc. 2011 15:22
0
Komentair
Pou ekrir lartik to bizin nivo 2, mo penser ena enn erer dan faq la akoz li dir nivo 3 (mo pou corige sa plitar).

Nivo 2 kumens a partir 250 point ziska 999.

Chek Faq pou tou linformation ki to bizin - http://cleverdodo.mu/cr/faq

Si to ena enkor kit kestion, fer mwa coner.
Best Answer
1
0