1
Repons
1
Komentair
78
Vues
yonaik

Eski Mauricien honter pou coze banne zafer?

Sorry si mo p paraitre judgemental dans sa post la mais ene zafer p interpelle moi.

Dans maurice mo remarquer ki nou hesiter pou coz banne zafer ouvertement ki passer dans pays mis a part politics qui noune plein tender(nou mette sa de coter ene coute)mo p dire lor banne probleme comme situation emploi,stabilite dans banne couple et aussi banne probleme societe/pauvrete.

eski nou mauricien nou peur ki lezot juge nou? eski c acoz ena plusieurs classe sociales riche/pauvre?? nou tandir untel communauter protege zis untel communauter ek zot prend banne decision si pou zot sorti depi dans banne probleme? eski li dans nou culture ki nou bizin reste trankil alors qui ena problem.
kot probleme la p vini? kifer dimoune peur coumsa. la 2017 tou dimoune paraitre happy mais au fond nou conner ki situation capav enpirer et eski pou ena amelioration.pa conner.dimoune pass misere dans sa pays la ek p mette fausse sourire lor visage.
nou bizin arrete voile la face et etre franc
eski nou ene peuple qui hesiter pou dire seki ena ceki ena lor lecoeur.

merci pou banne ceki reagir ek mo envi conne zot reaction

yonaik  (Nivo 1)
30 janv. 2017 16:12, update
04 janv. 2017, publiye
Repons (1)
gices
gices  (Nivo 5)
05 janv. 2017 19:34
1
Komentair

Mwa mo panse ki korypsion ki p amenn sa bann problem la.

To pa anvi koz politik mai lekonomi enn pei depann lor kondysion politik. Kisanla kapav kreer travay dan pei la? C gouverneman - zot ki donn permi bann biziness, zot ki deside ki prozet pou fer.

Si parti X ki o pouvwar, li donn tou so bann dimoune travay, met zot dan bann plass ki zot pa merite. Lerla dimoune ki ti p siporte parti Z plaigner. Li dir guet beze ki dan sa pei la. Letan so parti rante o pouvwar, ki ariver? Li bien kontan parski li gagne bon travay. Lerla dimoune parti X ki koumans plaigner.

Politisien finn amenn division dan pei. Zot soizir enn representan sak kominote pou zot gagne vote, alor minis la kapav pa konn nanien kuma pou fer so travay mai li p pran decision. Si pena omwin enn minis pou enn kominote, bel beze pou leve.

Apre morisien dir enn sel lepep, enn sel nation? Zot tou p rod zot boute, kuma zot gagne lavataz, zot reste trankil, laiss lezot ramass zot bezer.

Morisien finn vinn enn rass ankouyonad net. Zot tou p bour deriere larzan. Zot tou p vinn pli granwar ki dernier zenerasyon. Nek geter ki kalite lakaz zot ena, geter komien loto, ki kantite zot depanser lor manze.

Tousala akoz zot gourma, zot koronpi. Saki p gagne so sanss, li p pran. Lerla saki ariver, c ti dimoune ramass pli beze. Division ante pov ek riss p grandi. Saki ena, ena tro boucou, saki pena, pena nanien mem.

Twa to p panse dimoune per, mai non, morisien enn rass bien malin sa. Zot p zis atan zot sanss pou zot lavi amiliore, saken p soufler morder.

Komentair (1)
yonaik
yonaik  (Nivo 1)
28 janv. 2017 20:44

ena aussi bann radio ki la pou fer bann debats ek aussi la presse, pou denonce bann zafer ki p derouler