0
Repons
0
Komentair
38
Vues
Olivia

Esclave Dans moris

Bonsoir zot tou, eski kikene kapav aide moi pou gagne bne detail lor lepok esclav dan moris.

ki zot ti p manger?
ki travay zot ti p fer?
kuma nou lamizik sega in cre?
kifer zot ti p met linz blan/maron?
kuma nou langaz creol in creer?

URGENT S.V.P, c ki koner , partaz zot connaissance.
MERCI D'AVANCE.

Olivia  (Nivo 1)
29 juin 2017, publiye
Vinn premier dimun pou repone sa kestion la!

Ou panse ou kapav aide? Poste ou repons.

Ou bizin loginn avan ou kapav poste: